Quản lý sản phẩm

Hướng dẫn thêm Sản Phẩm Ảo, Có Thể Tải Xuống và Sản Phẩm Bên Ngoài / Liên Kết trong WooCommerce

Bài viết này là một phần của các loại sản phẩm khác nhau:

 1. Hướng dẫn thêm Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce
 2. Hướng dẫn thêm Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce 
 3. Hướng dẫn thêm Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
 4. Hướng dẫn thêm Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce
 5. Hướng dẫn thêm Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
 6. Hướng dẫn thêm Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce

Chúng tôi đã trình bày chi tiết một số loại sản phẩm WooCommerce. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét quá trình thêm các sản phẩm ảo, sản phẩm có thể tải xuống và sản phẩm bên ngoài (đơn vị liên kết).

Thêm sản phẩm ảo

Quá trình ban đầu để tạo ra một sản phẩm ảo cũng giống như bất kỳ sản phẩm đơn giản nào. Bạn có thể vào Sản phẩm → Thêm mới

Nhập các thông tin cần thiết như tên, mô tả, danh mục, v.v.

Để tạo sản phẩm ảo, hãy chọn hộp kiểm ‘Ảo’ trên bảng loại sản phẩm. Sau khi bạn đánh dấu một sản phẩm là ảo, phần giao hàng sẽ biến mất khỏi hộp Dữ liệu sản phẩm.

Thêm một sản phẩm ảo

Thêm sản phẩm có thể tải xuống

Trước tiên, đi tới Sản phẩm → Thêm mới

Tương tự như cách bạn thêm sản phẩm ảo, hãy đánh dấu vào hộp kiểm sản phẩm có thể tải xuống để tạo sản phẩm có thể tải xuống. Khi bạn đánh dấu vào hộp kiểm, phần Chung của hộp meta Dữ liệu Sản phẩm sẽ hiển thị một vài trường bổ sung để thêm thông tin cụ thể cho loại sản phẩm có thể tải xuống. Các trường này như sau:

 • Tên và URL tập tin – Nhấp vào nút Thêm tệp để nhập tên và URL của sản phẩm có thể tải xuống. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp đường dẫn cho tệp bằng cách nhấp vào nút Chọn tệp.
 • Giới hạn tải xuống – Bạn có thể chỉ định số lần khách hàng có thể tải xuống sản phẩm. Để trống trường này cho phép không giới hạn số lần tải xuống.
 • Giới hạn thời gian – Chỉ định số ngày liên kết tải xuống vẫn hoạt động. Sau số ngày được chỉ định, liên kết sẽ hết hạn.
 • Loại tải xuống – Chọn từ ba tùy chọn để chỉ định loại sản phẩm có thể tải xuống mà bạn đang bán. Ba tùy chọn có sẵn là:
  • Sản phẩm tiêu chuẩn
  • Phần mềm ứng dụng
  • Âm nhạc
Thêm sản phẩm có thể tải xuống

Nếu có phiên bản vật lý của sản phẩm có thể tải xuống, bạn có thể đặt phí vận chuyển. Và nếu sản phẩm có thể tải xuống không có phiên bản vật lý nào cần vận chuyển, bạn cũng có thể đánh dấu vào hộp kiểm sản phẩm ảo.

Thêm các sản phẩm được kết nối

Quá trình tạo một sản phẩm liên kết cũng giống như tạo bất kỳ sản phẩm nào khác. Đi tới: Sản phẩm → Thêm mới.

Nhập tên, mô tả và các trường bắt buộc khác. Trong hộp Dữ liệu sản phẩm, chọn Sản phẩm bên ngoài / Đơn vị liên kết.

Khi bạn chọn tùy chọn này, hai trường bổ sung sẽ được thêm vào trong phần Chung. Đó là:

 • URL sản phẩm – Tại đây, bạn có thể nhập URL sản phẩm của một trang web khác.
 • Nút văn bản – Hiển thị văn bản do bạn chọn cho sản phẩm bên ngoài. Đối với sản phẩm được bán trực tiếp tại cửa hàng của bạn, nút này sẽ hiển thị “Thêm vào giỏ hàng”.

Khi bạn chon Sản phẩm bên ngoài/ liên kêt thì một số trường không cần thiết cho sản phẩm bên ngoài (hàng tồn kho, giao hàng, thuế, v.v.) cũng sẽ biến mất.

Thêm một sản phẩm bên ngoài/liên kết

Đọc một số mẹo để quản lý sản phẩm hiệu quả tại đây..

Bài viết liên quan