Video hướng dẫn WPbakery

Video hướng dẫn sử dụng trình tạo trang WPBakery

Thêm và chỉnh sửa văn bản/h4>

Thêm và Chỉnh sửa Thư viện Hình ảnh

Chỉnh sửa Tiêu đề Trang và Bài đăng

Sử dụng Trang, Bài đăng và Loại bài đăng tùy chỉnh

Tạo Trang đích Sản phẩm

Start Building Page or Use Default Templates

Thêm và chỉnh sửa hình ảnh