Video hướng dẫn WordPress

Video hướng dẫn sử dụng WordPress

Bảng điều khiển WordPress

Tạo bài đăng mới

Danh mục và thẻ

Thêm ảnh và hình ảnh

Sử dụng Thư viện

Sự khác nhau giữa Bài viết và Trang

Thêm tiện ích (Widgets)

Quản lý bình luận

Chỉnh sửa một bài đăng hiện có

Biên tập bài viết

Tạo và chỉnh sửa trang

Tạo đường dẫn

Công cụ

Thêm thành viên mới

Tùy chỉnh Menu

Cách nhúng video

Định dạng bài đăng

Cài đặt Plugin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *